Likvide verdipapirer
 

Lett omsettelige verdipapirer.