Likvide midler
 

Eiendeler som lett kan omdannes til kontante penger, f.eks. bankinnskudd, børsnoterte aksjer og obligasjoner eller kortsiktige tilgodehavender.