Lang sikt
 

Makroøkonomisk begrep for den tiden som må til for å gjøre en innsatsfaktor varable.