Lånerente
 

Renter for utlån. Rentesatsen er betinget av markedsrenten og risikomomentet. I alminnelighet er rentesatsen høyere for kortsiktige enn for langsiktige lån. I Norge er bankenes utlånsrente bundet til Norges Banks diskonto.