Lånebevis
 

Gjeldsbrev som bl.a. banker utsteder ved opptak av ansvarlig lånekapital.

Gjeldsbrev