Graf

 

Yield

Engelsk uttrykk for avkastning. I forbindelse med leieinnteter på næringseiendom vil yield være

netto leieinntekter
eiendommens verdi

Begrepet gjenspeiler altså investors total-avkastningskrav.