FINANSLEKSIKON W
 
Warrants
 
 
 
 
 
 
Warrants

 

Warrants

Warrants er kort fortalt kjøpsopsjoner med lang løpetid (normalt over 1 år). Disse (til forskjell fra standardiserte opsjoner) utstedes ikke av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som f.eks. banker/ meglerhus.