Oracle

 

Tegningsinnbydelse

En oversikt over den viktigste informa-sjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Jf. prospekt.