Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

FINANSLEKSIKON R
 
Rabattobligasjon
Rasjonell tall
Ratebetaling
Rating
re:member
Reaksjonsfunksjon
Realappresiering
Realavkastning
Realbalanse
Realdepresiering
Realinntekt - se Reallønn
Realinvesteringer
Realkapital
Realkausjonist
Realkreditt
Realkredittforening
Realligningen (Formel)
Reallønn
Reallønnsindeks
Reallønnsøkning
Realobjekt
Realpengemengde
Realprodukt
Realrente
Realsikkerhet
Realvalutakurs
Realøkonomiske strømmer
Real estate investment trust - se REIT
Reassuranse
Rediskontering
Reell sanering
Reell valutakurs
Reelle tall
Reelle variable
Reelt BNP (Formel)
Reelt resultat
Referansebane
Referanseindeks
Referanseportefølje
Refinansiering
Reflasjon
Regionalt nettverk
Reinvesteringsrisiko
REIT
Regress
Reisesjekk
Rekambioveksel
Rektaklausul
Relativ avkastning
Relativ volatilitet
Relevant risiko
Remburs
Remburskreditt - se Remburs
Remisse
Remittent
Rentabilitet
Rentedekort
Rentefaktor - se Renteregning
Rente/ avkastning i livselskap
Rente-/pensjonsforsikring
Rentebærenden instrumenter
Rentefond
Renteforsikring
Renteforvatltning
Rentefølsomhet - se Durasjon
Rentekurve
Rentemargin
Rentenetto
Renteopsjon
Rentepapirer
Renteparitet
Renter
Renteregulering
Renteresultat
Renterisiko
Rentesats
Rentesrente
Rentestruktur
Renteswap (rentebytteavtale)
Reperasjonsemisjon
Resesjon
Respositraktat
Resultat per aksje (Formel)
Returveksel - se Rekambioveksel
Revaluere
Revaluering
Rindal sparebanks historie
Risk valuation
Risiko
Risikoaversjon
Risikobidrag
Risikofri rente
Risikokostnad
Risikopremie
Risikopremie - livsforsikring
Risikoresultat
Risikotillegg
Risk Management Overlegg
RIVA
RTGS
Rådgivers infomasjonsplikt
Råvarepriskompensasjon
 
 
 

 

Refinansiering

Omgjøring til et nytt lån kalles refinansiering og brukes ofte som begrep når flere lån samles eller når du får muligheten til bedre vilkår i boliglånet. Refinansiering er i utgangspunktet veldig fornuftig, da det kan føre til store besparelser - enten ved å samle lån og kreditter, eller ved å få et gunstigere lån til nye betingelser.

Mange tilbyr refinansiering, og vi anbefaler å sammenligne låneselskapene hos Norsk Kreditt AS ved å klikke her.