Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

FINANSLEKSIKON P
 
P/B
P/B (Formel)
P/E
P/E (Formel)
Pant
Pant i eierseksjon
Pant i fast eiendom
Pant i festerett
Panteboka
Pantebrev
Pantefrafall
Pantegjeld
Pantelån
Panteobligasjon
Panterett
Panthavergarantipoolen
Pantsette
Pantsettelseserklæring
Papirgull
Papirpenger
Papirverdi pris
Paragdime
Pari kurs
Partialobligasjonslån
Partikulært havari
Passiv betalingsbalanse
Passiv driftsbalanse
Passiv finansiering (Regnskap)
Passiv forvaltning
Passiv handelsbalanse
Passiv saldo
Patent - se Pantentstyret
Patentstyret
Pauschalforsikring
Pay-off kurve
Pengebeholdende sektor
Pengeetterspørselen
Pengehusholdning
Pengeillusjon
Pengemarkedet
Pengemarkedsrente
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsporteføljen
Pengemegling
Pengemengde
Pengemultiplikator
Pengenes omløpshastighet
Pengepolitikk
Pengepolitikkens transmisjonsmekanisme
Pengepolitisk regel
Penger
Pengeseddel
Pengestrømmer
Pengeverdi
Penny stock
Pensjonsforsikring
Pensjonskapitalbevis
Pensjonskasse
Pensjonspoeng
Pensjonsspesialisten
PEP
Personalkreditt
Personbeskatning
Personforsikring
Personfradrag
Personopplysningsloven
Petrobufferporteføljen
PIIGS
PIP – Performance Index Paper
Planøkonomi
Plasseringsplikt
Plassjekk
Plassveksel
PP Finans
Polise
Poliselån
Politisk risiko
Portefølje
Porteføljepant
Postanvisning (Regnskap)
Potensielt BNP (Makro)
Preferanseaksjer
Preferanseavtale
Preferansedividende/ utbytte
Preferansekapital - se Preferanseaksjer
Preferanseobligasjon
Prejudisiert veksel
Premie - forsikring
Premie - opsjon
Premiefond
Premiefritak
Premieobligasjon
Premiereserve
Prestasjonspapir
Primalveksel
Primtall
Primærhandler
Primærnæring
Primærreservekrav
Primære behov
Principal-agent problemer
Prioritetsvikelse
PRIPS
Prisindeks
Prisnivå (Regnskap)
Prisnivåmål
Prispolitikk (Regnskap)
Prisregulering (Regnskap)
Prisspredning (Regnskap)
Prisstigning
Prissystem (Regnskap)
Privat diskonto - se Markedsdiskonto
Privat konsum
Privat skifte
Private equity
Produksjon
Produksjonsgap
Produksjonsgoder - se Kapitalgoder
Produksjonskapital
Profit Warning
Programkunde
Progressiv beskatning
Promesse - se Egenveksel
Proporsjonal skatt
Prosentvis endring i prisnivået (Makro)
Prosentvis endring i reallønn (Makro)
Prospekt
Protective PUT
Put
Put (Opsjon)
Put-rettighet
Pøslefingre - se Fat fingers
Pålydende
Pålydende rente - se Nominell rente
 
 
 

Aktiva
(Eiendeler)

Passiva
(Gjeld & egenkapital)

 

Omløpsmidler
Kontanter
Varelager
Utestående fordringer
Kontrakter mv.

 

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld

 

Anleggsmidler
Produksjonsutstyr
Bygninger
Maskiner mv.

 

Egenkapital

 

P/B

Forkortelse for pris/ bok, eller price/ book på engelsk. Forholdet mellom aksjekurs i markedet og bokført egenkapital pr. aksje. Kan gi et bilde av om en aksje er dyr, men med det forbehold at bokført egenkapital ofte kan være misvisende.