Økonomisk vekst

 

Økonomisk vekst

Økningen i verdiskapningen over tid, gjerne målt ved prosentvis økning i bruttonasonalproduktet målt i faste priser.