Lover

 

Offentlig skifte

I offentlig skifte utferdiges det skjøte fra skifteretten eller bobestyrer ved offentlig skifte til den/ de som skal ha hjemmel til eiendommen. Det betales tinglysingsgebyr og normalt dokumentavgift for det som overstiger arveandel etter loven.