FINANSLEKSIKON K
 
Kameo
Kapitalbalansen
Kapitaldannelse - se Realinvesteringer
Kapitaldekning
Kapitalforsikring
Kapitalforvaltning
Kapitalgoder
Kapitalinntekt (Regnskap)
Kapitalisering
Kapitalisert inntekt
Kapitalisert rente
Kapitalisme
Kapitalkonto
Kapitalmarkedet
Kapitalmarkedslinjen
Kapitalregnskapet
Kapitalrente
Kapitalslit
Kapitalverdimodellen
Karenstid
Kartell
Kasko
Kaskoforsikring
Kassakreditt - se Kassakredittlån
Kassakredittlån
Kausjon
Kausjonist
Kausjonsveksel
Keynesianisme
Kjerneinflasjon
Kjæremål
Kjøp til beste
Kjøpekort
Kjøpekraft
Kjøpekraftindeks
Kjøpekraftsparitet
Kjøpekraftsparitetsteori
Kjøperkurs
Kjøpsrettobligasjon
Kjøpsopsjon
Kjøpt Straddle
Kjøpt Strangle
Klassegrenser
Klassemidtpunkt
Klassevidde
Klepp sparebanks historie
Klp's historie
Klæbu sparebanks historie
Koassuranse
Knock-out warrant
Kollektiv forsikring
Kollektiv pensjonsforsikring
Kombinasjon
Kombinasjonsfond
Kommandittselskap KS (Regnskap)
Kommunenummer
Komplekse tall
Komplementaren (Regnskap)
Konferering
Konjuktur
Konjukturindikator
Konjukturledighet
Konjukturpolitikk
Konjuktursvigninger
Konjukturteorier
Konkurranseevne
Konkurransekursindeksen (KKI)
Konkurranselover
Konkurranseutsatte næringer
Konkursrådet
Konsum
Konsumere (forbruke) - se Konsum
Konsument (Regnskap)
Konsumentmarked (Regnskap)
Konsumentpris (Regnskap)
Konsumgoder
Konsumkapital
Konsumkreditt - se Forbrukskreditt
Konsumprisindeksen (KPI)
Konsumledet vekst
Konsumtilbøyelighet
Konsumtilbøyelighet (Formel)
Konsumvaner
Kontantremburs
Kontantstrøm (Regnskap)
Kontatrabok - se Bankbok
Kontinuerlig rente
Kontinuitetsprinsnippet
Kontraksjustering
Kontraktiv
Kontraktiv finanspolitikk
Kontraktiv pengepolitikk
Kontrære investorer
Konvergens
Konvertering
Konverteringsfrist
Konverteringsrett
Konvertibel obligasjon
Konvertibilitet
Korrealdebitor
Korrealhypotek
Korrekte kurser
Korrelasjon
Korreleasjonskoeffisient
Kort sikt - se korte renter
Korte renter
Kortidsrente - se Korte renter
Kortsiktige verdipapirer
Kostnadsbestemt inflasjon
Kovarians
KPI-JAE
KPIXE
Kragerø sparebanks historie
Kreditere
Kreditmora (Regnskap)
Kredittderivater
Kredittfinansiering
Kredittfond
Kredittforeninger
Kredittforetak
Kredittforsikring (Regnskap)
Kreditthusholdning
Kredittindikatoren (K2)
Kredittinstitusjon((er)
Kredittinstramming
Kredittkort
Kredittmarked
Kredittmultiplikator
Kredittobligasjon
Kredittopplysning
Kredittrating
Kredittremburs
Kredittrisiko
Kredittspread
Kredittvurdering
Kretsløp - se Økonomisk kretsløp
Krysset sjekk
Kryssing
KS-andeler
Kumulativ rente
Kumulative preferanseaksjer
Kumulativt utbytte
Kupong
Kupongrente
Kurs
Kurs/ cash-flow
Kurs/ fortjeneste
Kursgevinst/-tap
Kursreserve
Kursreguleringsfond
Kursverdi
Kurtasje
Kvalifisert aksept
Kvantative lettelser
Kvantitetsteorien
Kvinesdal sparebanks historie
 
 

 

Kredittkort

Forskjellen på debetkort og kredittkort er tiden det tar å belaste bankkontoen din. Et typisk debetkort, som f.eks. Visa vil belaste bankkontoen i det øyeblikket du trekker kortet gjennom betalingsterminal i butikk.

Kredittkort kan benyttes for å sikre seg mot reservasjoner på bankkonto i forbindelse med reiser. Dette på grunn av at belastningen forblir i kredittkortet og presenteres som en regning tilsendt hjem til deg i posten mot slutten av kredittiden.

Forskjellen på debetkort og kredittkort kan forklares med følgende eksempel.

Du reiser på ferie. På forhånd har du bestilt hotell og leiebil i 14 dager. Oppgjøret for leiebil og hotell skal gjøres mot slutten av oppholdet. I det du starter ferien, vil både leiebilselskapet og hotellet gjerne registrere hvilket kort du skal benytte for å gjøre opp regningen mot slutten av oppholdet.

Det de ikke forteller er at kortet da automatisk blir belastet for en og en halv ganger leieprisen. Dette for å forsikre seg mot eventuelle merkostnader som kan komme i løpet av oppholdet.

Bruker du debetkort, vil resultatet bli at reisekontoen din er tømt før du begynner ferieopholdet. Men bruker du kredittkort, vil bealstningen kun være på det kortet og du har fortsatt penger til rådighet på din vanlige bankkonto.