Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

FINANSLEKSIKON I
 
Ideell andel
Ifo-indeksen
Ihenderhaveraksjer
Ihenderhavergjeldsbrev
Ihendarhaverobligasjon
Ihenderhaverpapir
Ikke-diversifiserbar risiko
Ikke-finansiell kapital
Ikano bank historie
Imaginær gevinst
Imaginære tall
IMF
IMFC
IMM-dager
Immateriell realkapital
Immuniseringsportefølje
Implisitt rente
Implisitt volatilitet
Import
Importert inflasjon
Importlekkasje
Importprisindeks
Importtilbøyelighet
Importveid effektiv kronekurs
Importveid valutakurv
In the money
Income (fond)
Indeks
Indeks Nordland
Indeksfond
Indeksforvatning
Indekslån
Indekspoeng
Indeksår
Indirekte skatt - se Forbruksskatt
Industrisektor
Inflasjon
Inflasjonsgap
Inflasjonskostnad
Inflasjonsmål
Inflasjonsrisiko
Inflatere - se Inflasjon
Information ratio (IR)
Inkasso
Innbruddsforsikring
Inndiskontert
Innenrikshandel
Innløselige pengesedler
Innløsning
Innløsningskurs
Innlån
Innlånsrente
Innsidehandel
Innsideinformasjon
Innsideregister
Innskudd
Innskudd på folio - se Folioinnskudd
Innskudd på oppsigelse
Innskuddsbok
Innskuddspensjon
Innskudds run
Inntekt (Regnskap)
Inntektens omløpshastighet (Makro)
Inntektetterspørselskurven
Inntektsfordeling (Makro)
Inntektsmultiplikatoren (Makro)
Inntektsnivå (Makro)
Inntektsskatt (Regnskap)
Inntektsteori (Makro)
Inntjeningsvekst
Institusjonelle investorer
Institusjonskreditt
Instrumenter
Insurance Europe
Interbank - markedet
Interbank - rente
Interimbevis
Interimkvittering
Interimslån / Interimskapital
Interimsutbytte / Interimsdividende
Internasjonal frihandel
Internasjonal kjøpekraftsparitet
Internrente (IRR) (Formel)
Intervenient
Intervensjoner
Intervensjonsaksept
Intervensjonsbetaling
Intervensjonskjøp/ salg
Intervensjonspunkter
Intradag
Invers verdi
Investering (Regnskap)
Investeringens inntektsfølsomhet
Investeringens rentefølsomhet
Investeringsandel (Makro)
Investeringsdeterminanter
Investeringsgoder - se Kapitalgoder
Investeringshorisont
Investeringsledet vekst
Investeringsmultiplikator (Makro)
Investeringsrate (Makro)
Investeringsselskap
Investeringsunivers
Investinor
Investor
IOSCO
IPA
IPS
IRB metode
ISIN
Isolert husholdning (Makro)
 
 
 
Pengeklokke

 

In the Money

Når du har en kjøpsopsjon som er lavere enn markedsprisen på den underliggende aksjeposten eller salgsopsjon som er høyere enn markedsprisen, da brukes det engelske begrepet "In the money".

Forklart på en annen måte, når opsjonen din på en bestemt post er verd penger og du har mulighet til å selge den videre med profitt.