FINANSLEKSIKON F
 
Factoring
Factoring-selskap
Faktisk portefølje
Faktisk referanseindeks
Faktorinntekt
Fana sparebanks historie
Fast lån
Fast realkapital
Fastavdragslån
Faste priser
Faste valutakurser
Fat fingers
FED
Fellesbehov
Fellespant
Fellespolise
Fellesskatt (Regnskap)
Festenummer
Fete haler
Fibonacci reglen
Finansforbundet
Finansiell eier
Finansiell leasing
Finansiell stabilitet
Finansielle instrumenter
Finanselle sektorregnskaper
Finansieringsbevis
Finansieringsplan
Finansieringsselskap (Regnskap)
Finansieringsvirksomhetsloven
Finansinntekt
Finansinvesteringer
Finansklagenemda
Finansobjekt
Finanspolitikk
F-innskudd
Finanstilsynet
Finanstilsynets markedsvarsler
FINSE
Fisjon
Flagging
Flat rente
Flekkefjord sparebanks historie
Fleksibel alderspensjon
Fleksibel inflasjonsmålstyring
Fleksibelt uttak
Flash Crash
Float
Floatinntekt - se Float
Floatperiode - se Float
Floor
Flytende valutakurser
FNO (Finansnæringens fellesorg.)
F-lån
Fokus Bank's historie
Folioinnskudd/ konto
Foliorente
Folketrygden
Fond-i-fond
Fondsaksje
Fondsbørs
Fondsemisjon
Fondsforsikring
Fondsmegler
Fondsmeglerfirma
Forbruker
Forbrukerenhet
Forbrukerkjøp
Forbrukermarked
Forbrukersamvirke
Forbrukskreditt
Forbruksmotiver
Forbruksskatt
Forbruksvaner
Forbruksvarer
Fordelingspolitikk
Fordring (Regnskap)
Foreldrefradrag
Foretak (Regnskap)
Forholdstall
Forkjøpsrett
Forlagspant (Regnskap)
Formueskatt
Formueskatt for fond
Fornebu sparebanks historie
Forretningsbank
Forsikret (Livrente)
Forsikring
Forsikringsavtale
Forsikringsfond
Forsikringspolise
Forsikringspremie
Forsikringsselskap
Forsikringssum
Forsikringstaker
Forsikringstaker (Livrente)
Forsinkelsesrente (Regnskap)
Forskuddsrente
Fortjeneste per aksje
Fortrengt etterspørsel
Fortrinnsrettemisjon
Forvaltning
Forvaltningskonto
Forvaltningshonorar
Forvaltningskapital
Forvaltningsselskap
Forventet avkastning
Forventet mislighold frekvens
Forventningsdrevet inflasjon
Forventningskanalen til inflasjon
Forward
Forward & future prising
Forward rente
Forskjellen mellom BNP og BNI (Makro)
FRA
FRB
Fractional-reserve banking (FRB)
Framvoksende markeder
Frarå finansiell plasseringer
Free cash flow yield
Fremmedfinansiering
Fremmedkapital
Fremmedkapital-finansiering
Fremtidig renteavtale
Fri kapitalbevegelse (EØS-avtalen)
Friaksje
Frikonkurransemarked
Friksjonsledighet
Fripolise
Frykt indeksen
Fræna sparebanks historie
FSAP
FTSE
Fullverdiforsikring
Fundamental analyse
Fusjon
Future standardisert
Førstehåndsmarkedet
 
 
 

 

Forbrukslån

Kortsiktig kreditt for å finansiere kjøp i dag som skal betales over realtivt kort tid, normalt innen ett år.

Kjøp av bil er et typisk forbrukslån, men hvor sikkerheten til dels befinner seg i bilens verdi.

Andre forbrukslån kan også gis uten sikkerhet, men hvor rentebetingelsen avspeiler den manglende sikkerheten.

Legg spesielt merke til at en aldri skal ta opp lån sikret eller usikeret som en ikke har økonomi til å betjene. Men noen gang kan forbrukslån faktisk være løsningen for å realisere et godt tilbud før en for eksempel mottar skatteoppgøret eller feriepengene.