Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

FINANSLEKSIKON E
 
EBA
EBITA (Regnskap)
ECB
ECRI
Effekter
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning per aksje (Formel)
Effektiv lånerente (Formel)
Effektiv nominell/ reell valutakurs
Effektiv rente
Effektiv verdi
Effektivitetslønn
Effektivitetsmål bank (Formel)
Effektivitetstap
EFSF
EFSM
Egenhandel
Egenkapital
Egenkapitalbevis
Egenkapitalinstrumenter
Egenveksel
Eisberg sparebanks historie
Eiendomsbenevnelse
Eiendomsrett
Eiendomsskatt (Regnskap)
Eierseksjon
Eierskifterapport
Eks utbytte/ dividende
Ekspansiv finanspolitikk
Ekspansiv pengepolitikk
Eksport
Eksportindeks
Eksportmarked
Eksportsubsidier
Eksternalitet
Ektefellepensjon (Livrente)
Ektefelletillegg
E-lån
E-Mini
ELN - se Equity-Linked Note
Emisjon
Emisjonsbank
Emisjonsgevinst
Emisjonskurs
Emisjonsmetoder
Empirisk variabel
EMU
En bloc-avskrivning
En bloc-fond
Engangsutbetaling
Enhanced indeksering
Enkel rente
Enkelt gjeldsbrev
Enkeltpersonforetak
Enkemannspensjon
Enkle krav
Enterprise value (Formel)
EPS
EPS (Formel)
Equity-Linked Note
Erklæringer
Erstatning
Ervervsevne
ETF
Etne sparebanks historie
Etterbørs
Etterlattepensjon
Etterskuddsannuitet
Etterskuddsrente
Etterspørsel
Etterspørsel-monopol marked
Etterspørsel-oligopolistisk marked
Etterspørselsdeterminanter
Etterspørselsdrevet inflasjon
Etterspørselsfunksjon
Etterspørselskomplementaritet
Etterspørselskurve
Etterspørselssjokk
Euro
Eurokronemarkedet
European Credit Research Institute
Europeisk opsjon
EUWIFO
Evje Hornes sparebanks historie
EØS
Ex ante
Ex post
 
 
Røros kobberverk

 

Eksport

Salg av varer fra ett land til et annet.