Røros kobberverk

 

Delkasko

Delkasko dekker skader du påfører andre i trafikken i tillegg til enkelte skader på egen bil. Dekningsgraden er forskjellig fra selskap til selskap.