Friksjonsledighet
 

En type strukturledighet som igjen kan ha ulike årsaker som mangelfull mobilitet og mangelfull informasjon i arbeidsmarkedet.