Fremmedfinansiering
 

Finansiering gjennom kreditt. En ekstern finansieringsform.