Forvaltningskapital
 

Den samlede (regnskapsmessige) verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital, og kan for eksempel referere seg til daglig gjennomsnitt i en måned.