Forsikringspolise
 

Et dokument der det er angitt vilkårene for en forsikringsavtale.