Forbruksvaner
 

De vaner man har med hensyn til å foreta valg mellom ulike varer/ tjenester på bakgrunn av vurdring av ulike kvaliteter, priser, mengder, forbruksmåter, forbruksanledninger.