Forbrukskreditt
 

Det samme som konsumkreditt. Skal muliggjøre større forbruk enn løpende inntekt tilsier. Eksempel på forbrukskreditt er avbetalingshandel.

Euronics