Fondsmegler
 

En mellommann ved omsetning av aksjer og obligasjoner, en fonds- og aksjemegler.