Fondsbørs
 

Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, annenhåndsmarkedet.