Float
 

Floatperiode:

Perioden fra det tidspunkt betalers konto belastes et beløp til det tidspunktet mottakers konto godskrives det samme beløp.

Floatinntekt:

Avkastningen den betalingsformidlende institusjon har av floatbeløpet i floatperioden. I Norge er tillatt floatperiode null ved kontooverføringer mellom banker.