Flat rente
 

Innebærer at det ved utbetaling av lånet beregnes det totale rentebeløpet for hele låneperioden med hele lånebeløpet som beregningsgrunnlag.