Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Finansielle instrumenter
 

En fellesbetegnelse for verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, finansielle terminkontrakter, fremtidige renteavtaler (FRA), rente- og valutabytteavtaler (Swap) og ulike typer futures og opsjoner.