Fellespolise
 

En forsikringspolise der flere selskaper deler på ansvaret for en eventuell erstatning.