Clearingkurs
 

Egen valutakurs somn benyttes ved valutaclearing. Kan være forskjellig fra de andre kursene.