B

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Matchbanker lån

Dette er Norge

 

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes. Dette er Norge presenterer statistikk fra en rekke områder og prøver å gi et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen over tid. Selv om koronapandemien har preget året 2020, vil ikke de mer langsiktige konsekvensene for samfunnet av nedstenging, permitteringer og reiserestriksjoner vises i statistikken før vi får tall for hele året 2020. Vi har likevel prøvd å si noe om situasjonen i første halvår der det er naturlig, men hvilken vei utviklingen går, blir først tydelig i senere utgaver av Dette er Norge.

Er Bitcoins en "valuta" det er verd å investere i?

Er Bitcoins verd å investere i.

 

Finansleksikonet omtaler ikke bitcoins, da dette av redaksjonen anses som en pengeenhet, valuta (kall det hva du vil), som har kun en funksjon. Og den funksjonen er å være et middel for svindel og bedrag.

Hvis din bedrift mottar en e-post som gjengitt nedenfor, er det kun ett råd vi kan gi. Aldri send penger eller prøv å ta kontakt med avsender.

PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS!

We have hacked your website(s) www.finansleksikon.no and extracted your databases.

How did this happen?

Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server.

What does this mean?

We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your site www.finansleksikon.no was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets.

How do I stop this?

We are willing to refrain from destroying your site's reputation for a small fee. The current fee is $1150(USD) in bitcoins (BTC).

Please send the bitcoin to the following Bitcoin address (Copy and paste as it is case sensitive):

1QJCeh2vVof4BvJunfZ8HvK7mWWDQstqc6

Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start!

How do I get Bitcoins?

You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM. We suggest you to start with coinmama.com or https://buy.coingate.com/ or do a google search.

What if I don't pay?

If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers.

This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again!

Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.

 

Hva er dagens verdi av en investering i 1970?

 

 

Det er ikke alltid like lett å forstå hva inflasjon gjør med prisene i samfunnet. Men gjennom å beregne hva det kostet å gjøre en investering på kr. 10 000 i 1970.

Mine foreldre betalte dette beløpet som innskudd på en leilighet de kjøpte i 1970. Omregnet til verdien for 2018, tilsvarer det kr. 84 687,50.

SSB (Statistisk Sentrabyrå) har beregnet konsumprisindeksen som en historisk serie fra 1924 og frem til i dag.

 

40 norske blogger om personlig økonomi og finans

Bilde: Pixabay

Som redaktøren av aksjebloggen sier er ikke økonomibloggere øverst på listen over populære bloggere. Ikke blir vi invitert til kåringer over Norges beste bloggere, ei heller omtalt i norske aviser.

Men dog finnes det mange iherdige bloggere innen finans, aksjer og personlig økonomi. Så min oppfordring er å se på listen over tilgjengelige blogger for å se om det er noe som kans interessere deg.

 

For den som ønsker å starte for seg selv!

Bilde: Pixabay

Det er ikke alltid det å arbeide for andre er det en virkelig ønsker. Mange har nok gått med drømmen om å starte for seg selv, men av forskjellige grunner aldri våget å ta steget.

etablerer.no, et nettsted derevet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) gir deg som ønsker å vudere egenetablering mange nyttige verktøy og kurs.