Finansleksikonet på nett, tilegnet deg som på en eller annen måte omgås finansielle begrep daglig. Med over 5 300 definisjoner og mer enn 300 finansielle formler, er vi sikker på at du finner svar på mange av de spørsmålene du måtte ha innenfor finans, makro, regnskap eller prosjektledelse.

Men vi gir oss ikke der!

Vår visjon er å bli det mest komplette finansielle leksikonet i verden.

Dette er noe vi arbeider mot hver eneste dag slik at du som leser skal kunne finne alt du lurer på innen finans, forsikring, regnskap og prosjektledelse på en og samme plass.


Fremtidige generasjoner går lyse tider i møte.

Allokering mellom aktivaklasser per 31. mars 2017

 

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) sin markedsverdi fortsetter og prestere bedre enn sine egne prognoser.

 

Staten gikk 4 milliarder i minus i 2016

1 2016 var statens samlede inntekter beregnet til 1 242 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 246 milliarder kroner.

Dette tilsvarer inntekter på kr. 141 780 821 per time hele døgnet, hele året.

Økonomiske utsikter 2017

 

Fondsfinans kapitalforvaltning utgir årlig en grei oversikt over hva de forventer av økonomiske trender i året som kommer.

For deg som er interessert i investering i aksjer og fond, er dette et godt utgangspunkt for dine egne vurderinger om hva en bør satse på i inneværende år.

 

Hvordan rangeres din kommune i Norge?

Hva har egentlig kommunens lånegjeld per innbygger å si for hvilke kommunale tjenester som gis?

På samme måte som Skigardsvisa "ein skigard varer ikke evig", vil ei heller rente fobli lav over tid. Dermed vil en kommune med høy lånegjeld, også måtte se for seg en lavere aktivitet i fremtiden.

Men lånegjelden er ikke ene og alene en faktor som påvirker kommunens evne til å gå i balanse. Alderssammensetning, utdanningsnivå, arbeidsmarked og kultur er viktige faktorer som teller med når en skal vurdere kommunen.

Statistikk kan både misbrukes og misforstås. Kommunefakta fra SSB gir deg derfor oversikt over flere parametre som kan ha betydning for nettopp din kommunes økonomi i dag og i fremtiden.

 


Litteraturliste
Ansvarlig redaktør