Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tirachard Kumtanom - pexcels.com

 

 


 

Finansleksikonet mener...

Det er viktig for finansleksikonet.no å delta i den offentlige debatten rundt økonomi, selv om vi på ingen måte hevder å ha svarene på alle utfordringer som et moderne samfunn står ovenfor.

Men taushet er heller ikke noe alternativ for å løse mange av de utfordringene som både private husholdninger, bedrifter eller sågar kommuner står ovenfor i dag. Derfor vil vi aktivt benytte disse sidene til å belyse ting som vi mener er viktig å diskutere.

I dette ligger det at vi ønsker å invitere til en åpen diskusjon, hvor meningsmotstandere alltid vil være velkommen. Vi sitter ikke med fasiten på alt, men våger å stille spørmål der vi føler at det er betimelig at noen gjør det.

Dine meninger teller og hvis du ønsker å formidle dem her kan du skrive til post@finansleksikon.no

Nettstedet følger Vær-varsom plakaten.

monicore - pixabay.com

 

Er kommunen eid av innbyggerne, eller bare bor de der?

Dette er et kommunalt ansvar, er en gjenganger i mangt en offentlig debatt. Men hva menes med kommunalt ansvar?

Er det kommunen sitt ansvar å sørge for at en kommune utvikler seg i en positiv retning, eller har innbyggerne et utvidet ansvar nettopp der?

Svaret er utvilsomt ja, og løsningen på dette ansvaret er så logisk at det nesten er skremmende.

 

Bisnode - en telefonselger du virkelig bør takke nei til!

Bisnode selger kredittopplysninger til banker og finansinsitutsjoner, og er en av de største aktørene på nettopp dette markedet.

Men så ringer de også opp de kundene som har skjøttet sin økonomi på best mulig måte, for å selge dem en rapport som viser hvor flink de har vært. Det de imidlertid unnlater å fortelle deg er at de i realiteten selger deg et abonnment som du ikke har mulighet til å si opp. Der andre abonnmentselger, slik som f.eks. alle landets aviser, Microsoft, Apple o.l. bare avslutter abonnementet - truer Bisnode deg med inkasso, forliksråd og det som dertil følger.

En lovlig svindel ?

Ta utgangspunkt i en liten bedrift. Den driver ikke med varehandel eller tjenester, men kjøper gammel gjeld.

Den kjøper gjelden til redusert pris, bokfører den som et krav til pålydende og starter med å bokføre rentepåslag for manglende betaling. På tross av at bedriften er fullstendig klar over at debitor aldri vil betale, vet den at staten til slutt vil gi bedriften et pent overskudd. Og helt lovlig - eller er det så?

Hvorfor er det ikke mer åpenhet om bompengeregnskapet?

Finansleksikonet skal ikke kaste seg inn i kampen om det er nok bomringer. Til det er folkekravet massivt nok, og enda en stemme i dette opprøret vil nok ikke bety så mye fra eller til.

Imidlertid vil vi belyse nødvendigheten av åpnehet rundt innkrevingen av bompenger. Hvor mye kreves inn hver dag, uke eller årlig på de enkelte strekningene?

I utgangspunktet er det offentlige penger som benyttes til å bygge infrastruktur, og selve prinsippet rundt hele bompengeinnkrevningen er et samarbeid mellom det offentlige og forbrukerne.

 

Fremtidige generasjoner går lyse tider i møte.

Allokering mellom aktivaklasser per 31. mars 2017

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) sin markedsverdi fortsetter og prestere bedre enn sine egne prognoser.

Statens inntekter og utgifter 2019

I 2019 er statens samlede inntekter beregnet til 1 430 milliarder kroner, og samlede utgifter til 1 377 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 1 118 milliarder kroner og utgiftene 1 350 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 313 milliarder kroner i 2019. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 27 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 286 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 232 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet1 dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

 

 

 

 

 

 

 


Litteraturliste
Ansvarlig redaktør