B

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Hva er dagens verdi av en investering i 1970?

 

Det er ikke alltid like lett å forstå hva inflasjon gjør med prisene i samfunnet. Men gjennom å beregne hva det kostet å gjøre en investering på kr. 10 000 i 1970.

Mine foreldre betalte dette beløpet som innskudd på en leilighet de kjøpte i 1970. Omregnet til verdien for 2018, tilsvarer det kr. 84 687,50.

SSB (Statistisk Sentrabyrå) har beregnet konsumprisindeksen som en historisk serie fra 1924 og frem til i dag.

 

40 norske blogger om personlig økonomi og finans

Bilde: Pixabay

Som redaktøren av aksjebloggen sier er ikke økonomibloggere øverst på listen over populære bloggere. Ikke blir vi invitert til kåringer over Norges beste bloggere, ei heller omtalt i norske aviser.

Men dog finnes det mange iherdige bloggere innen finans, aksjer og personlig økonomi. Så min oppfordring er å se på listen over tilgjengelige blogger for å se om det er noe som kans interessere deg.

 

For den som ønsker å starte for seg selv!

Bilde: Pixabay

Det er ikke alltid det å arbeide for andre er det en virkelig ønsker. Mange har nok gått med drømmen om å starte for seg selv, men av forskjellige grunner aldri våget å ta steget.

etablerer.no, et nettsted derevet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) gir deg som ønsker å vudere egenetablering mange nyttige verktøy og kurs.